آخرین محصولات [دیگر محصولات]

اخبار [بایگانی]

رویدادها [بایگانی]

محصولات و خدماتپر بازدید

 • مشاوره
  قیمت خدمت: 0 ريال می باشد.
  گروه خدمات: مشاوره
 • توليدي
  قیمت خدمت: 0 ريال می باشد.
  گروه خدمات: توليدي
 • آموزشي
  قیمت خدمت: 0 ريال می باشد.
  گروه خدمات: آموزشی
 • پژوهشي
  قیمت خدمت: 0 ريال می باشد.
  گروه خدمات: پژوهشي
 • آويشن باغي
  قیمت محصول: 0 ريال می باشد.
  گروه محصول: بذر گیاهان دارویی
 • به لیمو
  قیمت محصول: 30000 ريال می باشد.
  گروه محصول: نشاء گیاهان دارویی
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶