خدمت : آموزشي


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : آموزشی
قیمت : 0 ريال
توضیحات :

برگزاری دوره های تخصصی گیاهان دارویی در زمینه تولید و تکثیر انواع بذر، نشاء و نهال گیاهان دارویی و کشت انبوه گیاهان دارویی.

سفارش خدمت
محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶