آويشن باغي

مشاهده عکس
محصول : آويشن باغي


جزئیات محصول
نام گروه محصولات : بذر گیاهان دارویی
قیمت : 0 ريال
توضیحات :

وزن بسته (گرم):کلیه بذور در بسته های 10،20،30،40،50،60،100، الی 1000 عرضه می گردد.

قیمت بسته های ذکر شده با توجه به نوع بذر و بسته درخواستی اعلام می گردد .

کلیه بذور همراه با گواهینامه و نتایج آزمایشات قوه نامیه، درصد خلوص و .... عرضه می گردد. سایر آزمایشات مربوطه نیز بنا به درخواست مصرف کننده انجام می گیرد.

سفارش محصول
محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶