اعضاء

علی مهرآفرین ( رزومه ) استادیار
Mehrafarin@imp.ac.ir دکتری تخصصی (Ph.D)
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران کشاورزی-زراعت
026347640-10-19- داخلی 2208

فعالیت های آموزشی

  • تدریس عناوین مختلف درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی شامل کارشناسی‎ارشد (M.Sc.) و دکترای تخصصی (Ph.D.) در رشته‎های مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی، گرایش‎های گیاهان دارویی و فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی، زراعت و صنایع غذایی در دانشگاه‎های مختلف کشور.
  • تدریس درس‎های تولید گیاهان دارویی، ادویه‎ای و عطری، فرآیندهای پس از برداشت گیاهان دارویی، گیاهان دارویی اندمیک ایران، اهلی‎سازی و اصلاح گیاهان دارویی، بیوشیمی گیاهی، زبان تخصصی پیشرفته (گیاهان دارویی)، تکنولوژی تولید نان و محصولات فرآوری‎شده غلات.
  • راهنمایی و مشاوره بیش از 15 عنوان رساله دکترای تخصصی (Ph.D.)
  • راهنمایی و مشاوره بیش از 70 عنوان پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد (M.Sc.)
  • عضو هیأت تحریریه و داور مجلات مختلف علمی-پژوهشی
  • داوری علمی کتاب‎ها، رساله‎ها و پایان‎نامه‎های علمی تخصصی
  • عضو انجمن‎ها، کمیته‎ها و شوراهای علمی دانشگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی

فعالیت های پژوهشی

  • چاپ بیش از 70 عنوان مقاله معتبر علمي- پژوهشي انگلیسی نمایه‎دار.
  • چاپ بیش از 60 عنوان مقاله معتبر علمي- پژوهشي فارسی نمایه‎دار.
  • چاپ 2 عنوان کتاب تخصصی.
  • چاپ 5 عنوان مقاله علمي- ترویجی فارسی.
  • چاپ بیش از 110 عنوان مقاله علمي- پژوهشي انگلیسی ارایه شده در همايش‌های ملی و بین‎المللی.
  • چاپ بیش از 80 عنوان مقاله علمي- پژوهشي فارسی ارایه شده در همايش‌های ملی و بین‎المللی.
  • اجرا و همکاری در بیش از 20 عنوان طرح پژوهشی و تحقیقاتی مراکز مختلف تحقیقاتی کشور.

حسنعلی نقدی بادی دانشیار
naghdibadi@yahoo.com دکتری تخصصی
دانشگاه : تربیت مدرس کشاورزی-زراعت و اکوفیزیولوژی
026-34764010-19- داخلی 2330

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


مجید قربانی نهوجی استادیار
m.gh.nahooji@gmail.com دکتری تخصصی
دانشگاه : شهيد بهشتي زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
02634764010-19 داخلی2262

فعالیت های آموزشی

  • تدریس دروس مختلف دانشگاهی شامل ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان، تشریح و مورفولوژی گیاهی ، سیستماتیک گیاهی، شناسایی گیاهان مرتعی، متون تخصصی زیست شناسی، تالوفیت ها، اکولوژی عمومی، اکولوژی عملی ، بیولوژی و آزمایشگاه بیولوژی در دانشگاههای  شهید بهشتی تهران، محیط زیست، قم، دانشگاه پیام نور و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
  • راهنمایی و مشاوره بیش از 20 عنوان پایاننامه و رساله کارشناسیارشد (M.Sc.) و دکترای تخصصی (Ph.D.)
  • داور علمی مجلات مختلف علمی-پژوهشی ملی و بین المللی
  • داوری علمی کتابها، رسالهها و پایاننامههای علمی تخصصی
  •  داوری علمی طرح ها و پروژه های علمی تخصصی
  • داوری علمی دوره های آموزشی و تخصصی
  • عضو پیوسته انجمن زیست شناسی ایران،
  • عضو شوراهای تخصصی در معاونت پژوهش و فن آوری و معاونت آموزش جهاد دانشگاهی


    مهارتهاي كاري

  • آشنايي با سيستم هاي ايجاد و توسعه هرباريوم­هاي گياه شناسي
  • مطالعات و بررسي هاي  ميداني و صحرايي جهت ارزیابی های گیاهشناسی و اکولوژیکی
  • بررسي و مطالعات مورفولوژيك به عنوان پايه و اساس تاكسونومي گياهان
  • شناسایی گیاهان مرتعی، علفی، آبزی، درختی و درختچه­ای ایران
  • آشنایی با مطالعات کموتاکسونومیکی (ارزیابی های تاکسونومیکی و اکولوژیکی) با استفاده از روشها و سنجشهای مختلف فیتوشیمیایی گیاهان
  • آشنايي با روشهاي مربوط به مطالعات گرده شناسي (palynology) و كاربرد اين اطلاعات در رده بندي گياهان
  • آشنايي با مطالعات آناتوميك و روشهاي تهيه اسلايد هاي علمي و آموزشي و استفاده از آن در مطالعات تاكسونوميك
  • آشنایی با روشهای آزمایشگاهی متداول در مطالعات فیلوژنی و سیستماتیک مولکولی گیاهان از قبیل انواع مختلف PCR و توالی یابی مناطق مختلف ژنومی و نهایتا به کارگیری این اطلاعات در بازسازی فیلوژنتیکی مسیر تکاملی موجودات
  • آشنایی با نرم­افزارهای متعدد فیلوژنتیکی و فنتیکی مورد استفاده در فیلوژنی و تاکسونومی گیاهی
  • آشنايي با روشهاي مدرن Numerical Taxonomy و استفاده از اين داده ها در ايجاد رده بندي هاي Phenetic
  • آشنايي با روشهاي سيتوژنتيك گياهان و نحوه استفاده در مطالعات تاكسونومي گياهي
  • تسلط به زبان­های انگليسي (خوب) و عربی (متوسط) در استفاده از متون علمي و تخصصي
  • آشنايي با زبان لاتين ( زبان علمي گياه شناسي) و كاربرد آن در استفاده از Flora Iranica  به عنوان مرجع گياه شناسي ايران
  •  مهارت در عكاسي با دوربين‌هاي ديجيتال در طبيعت، انواع دوربين‌هاي ثابت شامل دوربين‌هاي ديجيتال و  VCC و همچنین نرم افزارهای گرافیکی عمومی و تخصصی  مربوطه

فعالیت های پژوهشی

  • چاپ بیش از 35 عنوان مقاله معتبر علمي و پژوهشي انگلیسی  و فارسی در نشریات معتبر ملی و بین المللی
  • چاپ بیش از 50 عنوان مقاله علمي و پژوهشي انگلیسی و فارسی ارایه شده در همايش‌های معتبر ملی و بینالمللی
   اجرا و همکاری در چندین طرح پژوهشی و تحقیقاتی در مراکز مختلف دانشگاهی و تحقیقاتی کشور

   


محمدرضا لبافی حسین آبادی ( رزومه ) استادیار
Labbafi@imp.ac.ir دکتری تخصصی
دانشگاه : تهران کشاورزی-اکولوژی گیاهان زراعی
026-34764010-19 داخلی 2106

فعالیت های آموزشی

  تدریس عناوین مختلف درسی در رشتههای مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و رشته کامپیوتر.

  تدریس درسهای عملیات کشاورزی، آشنایی با کامپیوتر، طرح آزمایشات کشاورزی ، طرح تکمیلی آزمایشات کشاورزی ، زیست شناسی، Word، PowerPoint، Access، SPSS .

  ◄ سایر فعالیت‌های علمی و اجرایی:

  • راهنمایی و مشاوره بیش از 2 عنوان رساله دکترای تخصصی (Ph.D.)
  • راهنمایی و مشاوره 8 عنوان پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد (M.Sc.)
  • داور مجلات مختلف علمی-پژوهشی
  • طراحی و مدیریت سایت شبکه گیاهی ایران (www.netplant.ir)

فعالیت های پژوهشی

  • چاپ بیش از 17 عنوان مقاله معتبر علمي- پژوهشي انگلیسی نمایه‎دار.
  • چاپ بیش از 28 عنوان مقاله معتبر علمي- پژوهشي فارسی نمایه‎دار.
  • چاپ 4 عنوان کتاب تخصصی.
  • چاپ 2 عنوان مقاله علمي- ترویجی فارسی.
  • چاپ بیش از 23 عنوان مقاله علمي- پژوهشي انگلیسی ارایه شده در همايش‌های ملی و بین‎المللی.
  • چاپ بیش از 27 عنوان مقاله علمي- پژوهشي فارسی ارایه شده در همايش‌های ملی و بین‎المللی.
  • اجرا و همکاری در بیش از 13 عنوان طرح پژوهشی و تحقیقاتی مراکز مختلف تحقیقاتی کشور.

مریم اهوازی ( رزومه ) استاديار
Maryame_ahvazi@yahoo.com دکترای تخصصی (Ph.D.)
دانشگاه : دانشگاه اصفهان زیست شناسی گیاهی(سیستماتیک گیاهی)
026-34764010-19 داخلی 2015

فعالیت های آموزشی

  -راهنمايی و مشاوره 1عنوان پايان نامه كارشناسی ارشد (M.Sc)
  -عضو هيأت داوران مجلات مختلف علمی-پژوهشی
  -داوري علمی كتابها، طرح‏های علمی تخصصی
  -عضو شوراهاي علمی گروه کشت و توسعه

فعالیت های پژوهشی

  چاپ بيش از 12 عنوان مقاله معتبر علمی- پژوهشی انگليسی نمايه‏دار.
  چاپ بيش از 18 عنوان مقاله معتبر علمی- پژوهشی فارسی نمايه‏دار.
  -چاپ 1 عنوان كتاب تخصصی.
  -چاپ 1 عنوان مقاله علمی- ترويجی فارسی.
  -چاپ بيش از 30 عنوان مقاله علمی- پژوهشی فارسی و انگليسی ارايه شده در
  همايشهاي ملی و بين‏المللی.

  ارائه سخنرانی در 7 کنگره ملی و بین‏ المللی

  -اجرا و همکاري در بيش از 35 عنوان طرح پژوهشی و تحقيقاتی

   


نسرین قوامی ( رزومه ) مربی
Nqavami@yahoo.com دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد علوم باغبانی
026-34764010-17 داخلی 2371

فعالیت های آموزشی

  تدریس عناوین مختلف درسی در رشتههای مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی و تولیدات گیاهی.

  ◄ سایر فعالیت‌های علمی و اجرایی:

  • مشاوره ۱ عنوان پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد (M.Sc.)
  • داور مجلات مختلف علمی-پژوهشی

فعالیت های پژوهشی

  • چاپ ۹ عنوان مقاله معتبر علمي- پژوهشي انگلیسی نمایه‎دار.
    
  • چاپ ۱۱ عنوان مقاله معتبر علمي- پژوهشي فارسی نمایه‎دار.
    
  • چاپ بیش از ۱۲ عنوان مقاله علمي- پژوهشي انگلیسی ارایه شده در همايش‌های ملی و بین‎المللی.
    
  • چاپ بیش از ۱۰ عنوان مقاله علمي- پژوهشي فارسی ارایه شده در همايش‌های ملی و بین‎المللی.
    
  • اجرا و همکاری در بیش از ۲ عنوان طرح پژوهشی و تحقیقاتی مراکز مختلف تحقیقاتی کشور.

شهلا اميني ( رزومه ) -
amini@imp.ac.ir كارشناسي ارشد
دانشگاه : خوارزمي زيست شناسي سلولي-تكويني-گياهي
02634764010-19 داخلی 2325
09189481699

فعالیت های آموزشی

  تدريس دروس آزمايشگاهي زيست شناسي علوم گياهي- دانشگاه آزاد  واحد پرند 93-92

  انجام تست هاي زيست سنجي و فعاليت هاي زيستي.
  انجام تست هاي آنتي اكسيدان.
  تدريس درس زيست شناسي پايه اول دبيرستان غير انتفاعي- كرمانشاه.
  كار با نرم افزارهاي Spss، Word و Excel

فعالیت های پژوهشی

  • كسب رتبه اول ورودي 90-89 رشته زيست شناسي تكوين گياهي دانشگاه خوارزمي سال 1391-1389
  • كسب عنوان استعداد درخشان ورودي 90-89 دانشگاه خوارزمي
  • كسب رتبه  اول دانشجويان ورودي 82 رشته زيست شناسي علوم جانوري سال تحصيلي 84-83 دانشگاه رازي
  • كسب رتبه  سوم دانشجويان ورودي 82 رشته زيست شناسي علوم جانوري سال تحصيلي 83-82 دانشگاه رازي
  • چاپ 5 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات معتبر و ISI
  • چاپ 14 عنوان مقاله علمي- پژوهشي ارایه شده در همايش‌های ملی و بين المللي
  • مشارکت در 4 عنوان طرح پژوهشی تحقیقاتی

موسی خانی ( رزومه ) ( قطع همکاری ) استادیار
impkhani@gmail.com دکترای تخصصی
دانشگاه : یو پی ام مالزی حشره‎شناسی کشاورزی
-
09124779175

فعالیت های آموزشی

  1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بی‎تا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان: ارزیابی خواص ضد حشره‎ای عصاره‎ی برخی گونه‎های بومی ایران علیه شپشه‎ی برنج (Sitophilus oryzae L.)
  1. Encyclopedia of Iranian Medicinal Plants (in persian). Arjomand Press, 2000, Tehran, Iran.

   پروژه ها:
    
  2. اثرات حشرهکشی اسانس زربین (Cupressus sempervirens L.) بر سوسک برنج (Sitophilus oryzae L.) و شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst.) و بررسی شاخصهای تغذیهای آنها، 1395 (در دست اجرا).
  3. بررسی اثرات اسانس حدود 20 گونه پونه‎سا (Nepeta spp.) بومی ایران بر سمیت تنفسی و شاخص‎های تغذیه‎ای شپشه برنج (Sitophilus oryzae)، کد طرح 2350 (در دست اجرا).
  4. بررسی اثرات بیولوژیکی اسانس بذر چهار گونه از تیره چتریان روی سرخرطومی برنج، 1394 (در دست اجرا)
  5. امکان سنجی تولید فرآورده‎های گیاهی کنترل کننده آفت انباری برنج با استفاده از اسانس گیاهان خانواده نعناعیان، 1392  (در دست اجرا)
  6. Insect fauna in medicinal plants fields of Tehran province, 2004.
  7. Preserving & development of medicinal plants collection since 2001.
  8. Consulting & supervising on establishment of medicinal plants farm, 2005.
  9. Evaluation of cultivation of Papaver somniferum & Papaver bracteatum for extarction of alkakoids, 2003.
  10. Evaluation of Thymus carmanicus landraces for determination the best landrace, 2006.
  11. Lavandula in mild to moderate depression: a double-blind, Placebo controlled Study, 2001.
  12. Passiflora in the treatment of opium withdrawal syndrome: a double-blind and placebo-controlled study, 2001.
  13. Passiflora in mild to moderate Generalized Anxiety Disorder: a double - blind trial, 2002.
  14. Salvia officinalis in inpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the Alzheimer or cerebrovascular type in a double blind and placebo controlled study, 2001.

فعالیت های پژوهشی

  1. Papers:
  1. Mohammad Ebrahim Farashiani, Mohammad Hassan Assareh, Samira Frahani, Sattar Zeinali, Gholam Hosein Shahraki, Mousa Khani, Mohammad Hassan Saleheh Shooshtari, Saeed Bagheri, Seyed Morsal Ahmadi, Baba Khanjani Shiraz (2016). A study on the spider fauna (Arachnida, Araneae) associated with Eucalyptus camadulensis in some part of Iran, with three new records. Linzer biologische Beitrage. 48(1), 381-393.
  2. Khani Mousa, Rita Muhamad Awang, Dzolkhifli Omar, Mawardi Rahmani (2013). Toxicity, antifeedant, egg hatchability and adult emergence effect of Piper nigrum L. and Jatropha curcas L. extracts against rice moth, Corcyra cephalonica (Stainton). Journal of Medicinal Plants Research. 7(18), 1255-1262.
  3. Khani Mousa, Rita Muhamad Awang, Dzolkhifli Omar (2012). Insecticidal effects of peppermint and black pepper essential oils against rice weevil, Sitophilus oryzae L. and rice moth, Corcyra cephalonica (St.). Journal of Medicinal Plants. 11(43), 97-110.
  4. Khani Mousa, Rita Muhamad Awang, Dzolkhifli Omar, Mawardi Rahmani, Shamsali Rezazadeh (2011). Tropical medicinal plant extracts against rice weevil, Sitophilus oryzae L. Journal of Medicinal Plants Research. 5(2), pp. 259-265.
  5. Falah Hosseini H., Jamshidi A.H., Alavian S.M., Toliat T., Heshmat Ramin, Naghdi Badi H., Khani M. (2005). The efficacy of herbal medicine khar maryam (Silybum marianum (L.) Gaertn.) on liver cirrhosis in chronic hepatitis B patients. Journal of Medicinal Plants. Winter, 4(Supplement):0-0.
  6. Nourbala A.A., Tahmasebipour N., Akhoundzadeh S., Khani M., Jamshidi A.H. (2004). Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomised and placebo controlled trial. Journal of Medicinal Plants. 3(10): 31-38.
  7. Akhoundzadeh Sh., Mohammadi M.R., Khani M., Jamshidi A.H., Daliri A., Bastani Sh. (2003). Comparison of dried ethanolic extract of Croucus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double - blind, randomised trial. Journal of Medicinal Plants. 2(8): 55-62.
  8. Akhoundzadeh S., Nourouzian Maryam, Mohammadi M.R., Ohadinia S., Jamshidi A.H., Khani M. (2002). Melissa officinalis L. extract in the treatment of patients with mild to moderate alzheimers disease: a double blind, randomized and placebo-controlled trial. Journal of Medicinal Plants. Fall 2002; 1(4): 0-0.
  9. Akhoundzadeh S., Nourouzian M., Mohammadi M.R., Ohadinia S., Jamshidi A.H., Khani M. (2002). Salvia officinalis extract in the treatment of mild to moderate alzheimers disease: a placebo-controlled, randomized and double blind clinical trial. Journal of Medicinal Plants. Summer 2002; 1(3): 0-0.
  10. Mesgarpour B., Adhami H. R., Khani M. and Z. M. M. H. Farzanegan (1999) Herbal health products: What family physician need to know. Journal of Razi. 119, 62-70 (in persian).
  11. Fallah Hoseini H., Jamshidi A. H. and Khani M. (2000) Milk – Thistle. Journal of Razi. 123, 52-56 (in persian).
  12. Akhondzadeh S., Kashani L., Mobasseri M., Hosseini S.H., Nikzad S. and Khani M. (2001). Passionflower in the treatment of opiates withdrawal: A double-blind and randomized trial. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 26, 1-5.
  13. Akhondzadeh S., Naghavi H.R., Vazirian M., Shayeganpour A., Rashidi H. and Khani M. (2001). Passionflower in the treatment of generalized anxiety: A double-blind and randomized trial with oxazepam. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 26, 1-5.
  14. Nikzad S., Hosseini S.H., Khazaeli A., Khani M. and Akhondzadeh S. (2002). Passionflower in the treatment of opiates withdrawal: A double-blind and randomized trial (in  persion). Journal of Medicinal Plants, 1, 29-38.
  15. Khani M., Vazirian H., Jamshidi AH., Kamalipour A., Kashani L., and Akhondzadeh S. (2002). Comparison of Lavandula officinalis tincture and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot study. Journal of Medicinal Plants; Spring 2002; 1(2);0-0.
  16. Akhondzadeh Sh., Kashani L., Foutohi A., Jarvandi S., Mobasseri M., Moein M., Khani M., Jamshidi A. H., Baghalian K. and Taghizadeh M. (2003). Comparison of Lavandula officinalis tincture and imipramine in the treatment of mild to moderate depression. Med. J. Iran Hosp., vol. 5, No. 2.

   

  1. Symposium and Congress:

   

  1. Mousa Khani, Shahla Amini, Mohammad Ebrahim Farashiani; Study of fumigant toxicity of two plant essential oils on adult insects of Sithophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae). 6th National Congress on Medicinal Plants, 9-10th May 2017, Tehran, Iran.
  2. Shahla Amini, Mousa Khani, Majid Ghorbani Nohooji, Fateme Tajabadi; Comparison of essential oil coposition of five nepeta species. 6th National Congress on Medicinal Plants, 9-10th May 2017, Tehran, Iran.
  3. Mohammad Ebrahim Farashiani, Mousa khani, Shahla Amini; Effect of diluting method on toxicity of Eucalyptus essential oil. 6th National Congress on Medicinal Plants, 9-10th May 2017, Tehran, Iran.
  4. Mohammad Ebrahim Farashiani, Mousa khani, Shahla Amini; Repellent activity of Eucalyptus globulus and Eucalyptus camaldulensis essential oils against Sitophilus oryzae L. and Tribolium castaneum Herbst. 6th National Congress on Medicinal Plants, 9-10th May 2017, Tehran, Iran.
  5. Mousa Khani and Amini Sh.; Fumigant toxicity of Cupressus sempervirens L. against two major stored product insects Sitophilus oryzae L. and Tribolium castaneum Herbst. 5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Iafahan, Iran.
  6. Mousa Khani and Amini Sh.; The effectiveness of the biological activity of essential oils from four species of Apiaceae against Tribolium castaneum Herbst. 5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Iafahan, Iran.
  7. Shahla Amini and Mousa Khani; Respiratory toxicity effects of four species of Apiaceae against Sitophilus oryzae L. 5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Iafahan, Iran.
  8. Mousa Khani, Amini Sh, Farashiani M. E.; Chemical composition and comparison fumigant toxicity and repellent activity of three lamiaceae species on Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae); 1st Iranian International Congress of Entomology, 29-31 August 2015, Tehran, Iran.
  9. Farashiani M. E., Khani M., Omid R., Azizkhani E., Application of fumigants to control of Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae) a serious stem borer pest of elm trees in Tehran, 1st Iranian International Congress of Entomology, 29-31 August 2015, Tehran, Iran.
  10. Mousa Khani, Marouf A., Khalighi Sigaroodi F., Ahvazi M.; Chemical composition of three medicinal plants of lamiaceae and their effects on Sitophiluss oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae); 4th National Congress on Medicinal Plants. 12-13 May 2015, Tehran, Iran.
  11. Mousa Khani, Maryam Ahvazi, Farahnaz Khalighi - Sigaroodi, Darab Yazdani; Chemical composition of the essential oil of ten species of Labiatae from research farm of medicinal plants institute in karaj province; 3rd National Congress on Medicinal Plants 14, 15 May 2014, Mashhad- Iran.
  12. Ahvazi M, Akbarzadeh M , Khalighi-Sigaroodi F, Khani M; Ethnobotanical study of east mazandaran province (Iran); 3rd National Congress on Medicinal Plants 14, 15 May 2014, Mashhad- Iran.

   

  1. خانی موسی و داراب یزدانی، 1392، بررسی اثر اسانس نعناء فلفلی (Mentha piperita L.) و فلفل سیاه (Piper nigrum L.)  بر شاخصهای تغذیهای شپشه برنج (Sitophilus oryzae L.) و  Corcyra cephalonica (Staint.) ، اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده‎های طبیعی، دانشگاه اصفهان 17 و 18 مهر 1392.
  2. یزدانی داراب و موسی خانی، 1392، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻮﯾﺎ (Stevia rebaudiana) در ﮐﺸﻮر، اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده‎های طبیعی، دانشگاه اصفهان 17 و 18 مهر 1392.
  3. Khani Mousa, Rita Muhamad Awang, Dzolkhifli Omar, Mawardi Rahmani, Shamsali Rezazadeh (2011). Antifeedant, repellency and adult emergence inhibitory effect of Piper nigrum L. and Jatropha curcas L. extracts against rice moth, Corcyra cephalonica (Stainton). International Society for Southeast Asian Agriculture Science (ISSAAS) Symposium and Congress, Bogor, Indonesia, November 7-10, 2011, p. 111.
  4. Khani Mousa, Rita Muhamad Awang, Dzolkhifli Omar, Mawardi Rahmani, Shamsali Rezazadeh (2011). Toxicity of plant extracts from black pepper, Piper nigrum and physic nut, Jatropha curcas against rice weevil, Sitophilus oryzae (L.) and rice moth, Corcyra cephalonica (Stainton). International Society for Southeast Asian Agriculture Science (ISSAAS) Symposium and Congress, Bogor, Indonesia, November 7-10, 2011, p. 201.
  5. Khani Mousa, Rita Muhamad Awang, Dzolkhifli Omar, Mawardi Rahmani, Shamsali Rezazadeh, M. H. A. Husni, Mahdi Ebrahimi (2010). Chemical composition and toxicities of three medicinal plant extracts against rice weevil, Sitophilus oryzae L. International Conference on Food Security During Challenging Times. 5-7 July 2010, pp. 233-235.
  6. Khani Mousa, Rita Muhamad Awang, Dzolkhifli Omar, Mawardi Rahmani, Shamsali Rezazadeh, M. H. A. Husni (2010). Repellency, antifeedant and progeny production activities of Piper nigrum L. and Jatropha curcas L. extracts against Sitophilus oryzae L. International Conference on Food Security During Challenging Times. 5-7 July 2010, pp. 236-238.
  7. Khani M., A. Naghdibadi, A. Maroof, V. Baniameri (2007) Insect fauna in medicinal plant fields in Tehran province. The 3rd congress of medicinal plants. Shahed University. Tehran. Iran.
  8. Mahmoud Reza Dadvand, Mohammad Nasri, Maryam Makkizadeh, Sahar Shahnazi, Mousa Khani (2007). Effect of plant densities and Nitrogen fertilizer levels on agronomic characteristics and essential oil yield of basil. The 3rd congress of medicinal plants. Shahed University. Tehran. Iran.
  9. Khani M., A. Haghiri, H. A. Nahgdibadi and D. Yazdani (2004) Notes on the fauna  of medicinal plants in Tehran province. 16th Iranian Plant Protection Congress. Tabriz University. Tabriz. Iran.
  10. Khani M., J. Khalghani and A. Talebi (2002) Study on some biological characteristics of fennel aphid, Hyadaphis foeniculi (Pass.) (Hom. Aphididae) in growth room conditions. 15th Iranian Plant Protection Congress. Razi University. Kermanshah. Iran.
  11. Naghdibadi H. A., M. Khani, K. Baghalian, M. Ahvazi, M. Makizadeh tafti, B. Habibi, A. HAghiri and M. Abdoli (2005) Study about adaptability on some of madicinal plants in Karadj climate. National Congress on Sustianable Development of Medicinal Plants (NCSDMP). Mashhad, Iran.
  12. Naghdibadi H., A. Haghiri, M. Makizadeh tafti, B. Habibi, M. Khani, K. Baghalian and M. Ahvazi (2004) Introduction of some Exotic Medicinal Species In Karaj. The 8th Iranian Crop Production & Breeding Congress. The University of Guilan, Rasht. Iran.

   


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021