نام گروه پژوهشی جزئیات
گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات گروه پژوهشی
گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی جزئیات گروه پژوهشی
گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات گروه پژوهشی
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات گروه پژوهشی
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021