کتب

عنوان کتاب ناشر ناشر نام گروه پژوهشی تعداد صفحه
بذر گياهان دارويي (مورفولوژي، فيزيولوژي و خواص دارويي) انتشارات جهاددانشگاهی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی 100 جزئیات
کتاب 1 ناشر گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی 120 جزئیات اعضاء (2)
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021