پایان نامه های گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی

عنوان پایان نامه گروه مقطع تحصیلی تاریخ تصویب تاریخ دفاع فعال کاربردها
آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی ارشد 1399/11/23 جزئیات
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021