محصول : دارچین


جزئیات محصول
نام گروه محصولات : توليد تكميلي گياهان دارويي
قیمت : 6000 ريال
توضیحات :

مسکن و تقویت اعصاب

سفارش محصول




محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶