اعضاء

سعیده ممتاز استادیار
saeideh58_momtaz@yahoo.com دکترای تخصصی
دانشگاه : سلولی و ملوکولی (علوم گیاهی)
02634764010-19-داخلی2223

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021