اعضاء

مریم اهوازی استاديار
Maryame_ahvazi@yahoo.com دکترای تخصصی (Ph.D.)
دانشگاه : زیست شناسی گیاهی(سیستماتیک گیاهی)
026-34764010-19 داخلی 2015

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021