اعضاء

امیررضا زارع کاریزی مربی
Amir_r_zare@yahoo.com کارشناسی ارشد
دانشگاه : کشاورزی-بیوتکنولوژی
02634764010-190 داخلی 2191

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021