اعضاء

محمدرضا لبافی حسین آبادی استادیار
Labbafi@imp.ac.ir دکتری تخصصی
دانشگاه : کشاورزی-اکولوژی گیاهان زراعی
026-34764010-19 داخلی 2106

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


علی مهرآفرین استادیار
Mehrafarin@imp.ac.ir دکتری تخصصی (Ph.D)
دانشگاه : کشاورزی-زراعت
026347640-10-19- داخلی 2208

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021