اعضاء

اردشیر قادری استادیار
Ardeshir582003@yahoo.com دکتری تخصصی
دانشگاه : اصلاح نباتات
02634764010-19 داخلی2012
-

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


حسنعلی نقدی بادی دانشیار
naghdibadi@yahoo.com دکتری تخصصی
دانشگاه : کشاورزی-زراعت و اکوفیزیولوژی
026-34764010-19- داخلی 2330

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021