اعضاء

مجید قربانی نهوجی استادیار
m.gh.nahooji@gmail.com دکتری تخصصی
دانشگاه : زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
02634764010-19 داخلی2262

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


علی مهرآفرین استادیار
Mehrafarin@imp.ac.ir دکتری تخصصی (Ph.D)
دانشگاه : کشاورزی-زراعت
026347640-10-19- داخلی 2208

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


فرحناز خلیقی سیگارودی دانشیار
khalighi@imp.ac.ir دکتری تخصصی
دانشگاه : فارماکوگنوزی
02634764010-19 داخلی 2010

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021