/Uploads/News/بازدید دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور از توانمندیهای پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021