توليد قراردادي محصولات گياهي و طبيعي

مشاهده عکس
خدمت : توليد قراردادي محصولات گياهي و طبيعي


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : برون سپاري و پذيرش خدمات
توضیحات :

تولید قراردادی

به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات داخلی داروسازی و به کارگیری دانش و امکانات کارخانجات سازنده دارو در سایر کشورها، ساخت قراردادی به عنوان یکی از ابزارهای تولید و تدارک دارو شناخته می شود.  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در این راستا با بکار گیری تمامی امکانات به روز و تجهیزات و ماشین آلات مدرن آمادگی تولید محصولات دارویی خود را بصورت  قراردادی برای شرکتهای مختلف داخلی و خارجی دارد .

محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶