خط توليد قطره

مشاهده عکس
محصول : خط توليد قطره


جزئیات محصول
نام گروه محصولات : توليد تكميلي گياهان دارويي
توضیحات :

 

خط تولید قطره : عصاره گیری :

گیاهان خریداری شده جهت عصاره گیری به بخش مربوطه انتقال یافته و پس از انجام عملیات و تبدیل به عصاره جهت ترکیب و میکس به واحد تولید انتقال می یابند.

میکسینگ (مخلوط نمودن): در این بخش عصارهها طبق فرمول با دستگاه میکسر ترکیب و میکس می شوند.

پرکنی بطری: در این بخش محلول ترکیب شده با دستگاه داخل شیشه، درب گذاری و لیبل زده می شود .

بسته بندی: پس از پرکردن در واحد بسته بندی داخل جعبه می شود.

پرینت و برچسب زنی: در این بخش محلولها جعبه شده و تاریخ زده می شود و در انتها در کارتنهای 30 عددی بسته می شود.

محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶