درباره ما

پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي به عنوان مركز تحقيقات گياهان دارويي كشور و منطقه، در مهرماه 1377تأسيس گرديد و در سال 1380 به عنوان مركز تحقيقات گياهان دارويي جهاددانشگاهي مورد تصويب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت. در حال حاضر اين پژوهشكده با بهره گيري از حضور بيش از 50 عضو هيأت علمي و محقق در قالب چهارگروه پژوهشي و پوشش همه زمينه هاي تحقيقات كاربردي گياهان دارويي و داروهاي طبيعي و سه مركز خدمات تخصصي در زمينه هاي آناليز، فرمولاسيون، توليد نهال، بذر و فرآورده هاي دارويي گياهي و گياهان دارويي فعاليت دارد.

 

 

گروه هاي پژوهشي و توانمندی‌های آنها

گروه فارماکولوژی وطب كاربردي

 • پژوهش در راستاي شناسايي اثرات درماني داروهاي گياهي و بومي سازي توليد موارد تاييد شده
 • پژوهش در راستاي شناسايي اثرات درماني پروبيوتيكي، و بومي سازي توليد موارد تاييد شده
 • پژوهش در راستاي شناسايي اثرات درماني داروهاي مكمل‌ و بومي سازي توليد موارد تاييد شده

 

گروه فارماکوگنوزی وداروسازی:

 • مطالعه روش‌هاي استخراج، خالص‌سازي و بهينه‌سازي توليد تركيبات گياهان و بررسي اثرات بيولوژيك آن‌ها
 • مطالعه روش‌هاي استخراج، خالص‌سازي و بهينه‌سازي توليد تركيبات گياهان و بررسي اثرات بيولوژيك آن‌ها
 • شناسايي، استانداردسازي و فرمولاسيون فرآورده‌هاي طبيعي بر پايه مستندات طب سنتي و مدرن 4- توليد نيمه‌صنعتي تركيبات طبيعي و نيمه‌سنتتيك

 

گروه کشت و توسعه گیاهان دارویی:

 • جمع آوري و شناسايي انواع گونه هاي گياهان دارويي ايران با ارایه شناسنامه کددار
 • جمع آوري، شناسايي و ارزيابي توده هاي گياهان دارويي از مناطق مختلف
 • ارائه روش نوين بهينه سازي و به زراعي گياهان دارويي
 • توسط كاربرد تکنیکها و تیمارهای نوین
 • توسعه و ايجاد پايگاه اطلاعاتي و دادهاي هرباريوم گياهان دارويي كشور
 • توليد بذرهاي معتبر گياهان دارويي با ارایه شناسنامه کددار

 

گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی:

 • استفاده از روش‌هاي مختلف كشت بافت جهت حفظ و نگهداري ژرم پلاسم گياهان دارويي، كاربرد در انتقال ژن، توليد متابوليت، باززائي مستقيم، تكثير درون شيشه‌اي و ...
 • ريزازديادي و تكثير گياهان دارويي ارزشمند و مهم
 • توليد متابوليت‌هاي ثانويه ارزشمند و مهم با استفاده از كشت سوسپانسيون، كشت ريشه‌هاي موئين، بيوراكتورها
 • شناسايي و بررسي تنوع ژنتيكي و ملكولي گونه‌هاي گياهان دارويي ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي جهت شناسايي، تفكيك مولكولي و ارزيابي توانمندي ژنتيكي آنها براي استفاده در برنامه‌هاي اصلاحي
 • بررسي تنوع سيتوژنتيكي توده‌هاي مختلف گياهان دارويي كشور جهت شناسايي و طبقه بندي و توليد گياهان با سطح پلوئيدي بالاتر بمنظور افزايش ميزان ماده موثره
 • استفاده از تكنيكهاي مختلف انتقال ژن و ايجاد گياهان تراريخت به منظور افزايش متابوليت‌هاي ثانويه، توليد متابوليت‌هاي خاص و ايجاد مقاومتهاي زيستي و غيرزيستي در گياهان دارويي
 • استفاده از ميكروارگانيسم‌هاي مفيد جهت افزايش توليد متابوليتهاي ثانويه با ارزش دارويي، تشكيل پژوهشكده بيوتكنولوژي گياهان دارويي كشور
 • ايجاد دوره تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي گياهان دارويي
 • استفاده از تكنيك‌هاي مختلف افزايش بيان ژن، كاهش بيان ژن، خاموشي ژن و ... جهت توليد متابوليت‌هاي خاص
 • توليد انبوه مواد خاص درون گياهان تراريخت جهت موارد خاص دارو و درمان (Molecular farming)

مرکز خدمات تخصصی:

 • توليد و تكثير انواع بذر و نشاء گياهان دارويي و معطر بمنظور ارائه به متقاضيان مربوطه
 • توليد و تكثير انواع نهال‌هاي مثمر و غير مثمر ( ارقام مالينگ سيب، جي اف بادام،‌ ارقام پربازده فندق، گردو پيوندي، زيتون و...)
 • توليد و تكثير انواع گونه‌هاي زينتي و دارويي بمنظور توسعه فضاهاي سبز شهري و جنگلي جهت ايجاد بستري مناسب جهت ارتقاء فرهنگ مصرف گياهان دارويي و فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي
 • احداث و راه‌اندازي پارك و باغ بوتانيك و نمونه گياهان دارويي در جند نقطه از كشور باجاذبه توريستي، آموزشي-پژوهشي
 • كشت و توليد انواع گونه از ارقام تجاري پربازده گياهان دارويي و معطر به منظور تامين مواد اوليه گياهي جهت نيازهاي بازارهاي سنتي،‌ صنعتي و صادراتي و همچنين تامين مواد اوليه گياهي مورد نياز واحدهاي بسته‌بندي و صنعتي پژوهشكده گياهان دارويي و ساير مراكز مرتبط با جهاد دانشگاهي (با در نظر گرفتن اصول توسعه پايدار توليد ارگانيك)
 • توليد و بسته‌بندي انواع گياهان دارويي و معطر بصورت تي‌بگ و ...جهت عرضه به بازار‌هاي مصرف داخلي و خارجي (با بكارگيري جديدترين متد و استانداردهاي جهاني)
 • توليد و بسته‌بندي انواع عصاره‌ها، اسانس‌ها، روغن‌ها و... جهت عرضه به بازارهاي سنتي يا صنعتي داخل و خارج كشور(با بكارگيري جديدترين متد و استانداردهاي جهاني)
 • فرمولاسيون و توليد انواع داروها، فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي، مكمل‌هاي غذايي و... مرتبط با گياهان دارويي و معطر بمنظور عرضه به بازارهاي مصرف داخلي و خارجي (با بكارگيري جديدترين متد و استانداردهاي جهاني)
 • مشاوره و نظارت بر پروژه‌هاي توليدي در خصوص كشت و پرورش، بسته‌بندي و پردازش، فرآورده‌هاي دارويي، آرايشي و بهداشتي و غذايي مربوط با گياهان دارويي و معطر
 • طراحي و اجراي موزه جامع طب سنتي و طب ايراني بمنظور نمايش توانمندي‌هاي گذشته و حال كشور در خصوص طب سنتي و مكمل
 • برگزاري سمينار‌ها و كارگاه‌هاي كارآفريني و تخصصي در خصوص گياهان دارويي و معطر با هدف توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد
 • مديريت و ساماندهي سايت بازاريابي و بازرگاني گياهان دارويي و فرآورده‌هاي مرتبط بمنظور عرضه موثر و كارآمد محصولات توليدي كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي

 

ميدان انقلاب - جمالزاده شمالي - فرصت غربي - پلاك 43 - طبقه دوم - واحد 6 021-66561050